Đầm hoa caro Yaki

250,000 đ136

Đầm caro cổ nơ

129,000 đ132

Đầm A tay bèo

169,000 đ376

Đầm xô phối ren

149,000 đ195