Đầm ren trễ vai

149,000 đ134

Đầm zilly hở vai

220,000 đ118

Đầm picy 2 dây

230,000 đ132

Đầm xòe nhún eo

149,000 đ118

Jumpsuit MK

299,000 đ102