Hình thức thanh toán

Phương thức thanh toán - giao hàng
  1.  Khách hàng sẽ nhận được sản phẩm tại nhà và thanh toán trực tiếp với người giao hàng. 
  2. Chuyển khoản qua các tài khoản sau :
 
 - *Chủ Tk: TRẦN QUANG TRUNG
STK:0421000447747
VIETCOMBANK- Chi nhánh PHÚ THỌ - HCM

 - *Chủ Tk: TRẦN QUANG TRUNG
STK:1940205146788
AGRIBANK-Chi nhánh HIỆP PHƯỚC - HCM

 - *Chủ Tk: TRẦN QUANG TRUNG
STK:31110000697833
BIDV-Phòng giao dịch SƯ VẠN HẠNH - HCM

 - *Chủ Tk:TRẦN QUANG TRUNG
STK:711A70112132
VIETTINBANK-Chi nhánh TÔ HIẾN THÀNH - HCM